Chermin

Privacyverklaring

Algemeen

Chermin BV, en geassocieerde ondernemingen, verwerken uw persoonsgegevens op een veilige en duurzame manier, waardoor uw gegevens nooit zonder onze controle in externe handen komen, met uitzondering van organisaties waar wij een verplichting uit Europese wetten hebben, deze mee te delen.

Persoonsgegevens die wij registeren

Chermin BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten koopt, en/of diensten of producten aan ons levert, of wederzijds de intentie bestaat om te komen tot koop of aankoop.

Door gebruik te maken van onze diensten, of wij van uw diensten, gaat u akkoord dat wij uw persoonsgegevens registreren en gebruiken in overeenstemming met deze privacy verklaring en de wet AVG.

Onderstaand een overzicht van uw persoonsgegevens die wij verwerken:

Waarom registreren wij uw persoonsgegevens:

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Onze bewaartermijnen zijn:

Website en ons contactformulier

Onze website maakt geen cookies aan van uw bezoek, en wij maken geen gebruik van uw IP adres bij bezoek aan de website.
Als U een contactformulier op de website invult of een e-mail aan ons stuurt, dan worden de persoonsgegevens die u meegeeft bewaard conform de uiteindelijke vorm van opvolging van uw vraag.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Chermin BV verkoopt/stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
Met leveranciers die uw gegevens nodig hebben in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij ons bedrijf in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaande gegevens.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer ( BSN ) zwart te maken. Dit is ter bescherming van de privacy van derden.
Wij zullen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Chermin BV
Reubenberg 10
6071 PS Swalmen
Tel: 0475-501624
E-mail: chermin@chermin.nl

Beveiliging

Chermin BV, welke duurzaamheid en bescherming van uw persoonsgegevens voorop heeft staan, neemt steeds passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.

Wijzigingen in privacy verklaring

Chermin BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. We adviseren u onze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.